Konferencja “Nauka i odpowiedzialność. O roli wartości w nauce”

07-10-2021

Zapraszamy 8 października 2021 r. do udziału w XIII interdyscyplinarnej konferencji odbywającej się w ramach cyklu „Człowiek i świat wymiary odpowiedzialności”.


Konferencja "Nauka i odpowiedzialność. O roli wartości w nauce" organizowana jest w ramach obchodów 100-lecia Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Udział w konferencji wezmą przedstawiciele i przedstawicielki różnych dziedzin działalności naukowej, dzięki którym spojrzymy na omawiane zagadnienia w sposób wieloaspektowy. Naszym celem jest dyskusja nad specyfiką standardów w różnych dziedzinach nauki, prowadzenie refleksji nad normatywnym wymiarem działalności naukowej, rolą wartości w prowadzeniu działalności naukowej.

Odnośnik do Konferencji w aplikacji TEAMS

Cel naukowy konferencjiXIII interdyscyplinarna konferencja z cyklu „Człowiek i świat – wymiary odpowiedzialności” zostanie poświęcona tematyce szeroko rozumianej odpowiedzialności w nauce. W ramach konferencji pragniemy wspólnie zadawać pytania dotyczące etycznego wymiaru działalności naukowej, związane z kształtowaniem wzorców, ideałów, wartości i zasad, które powinny być realizowane przez naukowców. Ważnym wymiarem prowadzonych w czasie konferencji rozważań będzie też zwrócenie uwagi na pytania dotyczące roli etycznej oceny w analizowaniu działalności naukowej.


W dyskusji nad tymi trudnymi zagadnieniami zainspirujemy się twórczością i działalnością patronki naszej uczelni Marii Grzegorzewskiej. Minęło sto lat od założenia przez nią Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, który dziś nosi imię swojej założycielki. Jej działalność stanowi mocne świadectwo związków pomiędzy odpowiedzialnością nauki za życie społeczne, a ich instytucjonalnymi i praktycznymi konsekwencjami.


W 2021 roku naukowcy i tworzone przez nich instytucje naukowe w Polsce mierzą się z kolejnym rokiem reformy szkolnictwa wyższego. Reformy, która w imię umiędzynarodowienia i poprawy jakości nauki w Polsce znacząco zmienia standardy oceny naukowców, sposób przyznawania środków na badania, czy szerzej logikę oceny działalności naukowej. Polskie doświadczenie ma przy tym wymiar międzynarodowy – wpisuje się bowiem w dynamikę przemian w nauce, które mają miejsce w wielu zakątkach świata.


Pytaniom o odpowiedzialność nauki towarzyszyć będzie zatem refleksja nad sposobem kształtowania polityki publicznej dotyczącej obecności wartości w działalności naukowej, zasad i norm mających znaczenie dla prowadzenia działalności naukowej, sposobów finansowania nauki, sposobu instytucjonalnej oceny działalności naukowej, politycznym wymiarem decyzji dotyczących kształtu instytucji naukowych. W czasie konferencji zostanie poddane dyskusji przekonanie o możliwości wypracowania jednolitych standardów dla zróżnicowanych dziedzin działalności naukowej.
Obszary badawczePunktem odniesienia poniżej wymienionych wątków jest rola refleksji o charakterze etycznym w prowadzeniu rozważań na temat działalności naukowej:

  1. Rola wartości w kształtowaniu standardów nauki;
  2. Wartości istotne dla prowadzenia naukowej debaty;
  3. Normatywny charakter relacji pomiędzy różnymi dziedzinami wiedzy;
  4. Ekonomizacja i finansjalizacja nauki. 

Organizatorzy


Konferencję organizują Katedra Filozofii Moralności i Etyki Globalnej, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogi Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Udostępnij:

Wydrukuj