Konferencja "Kreatywność w integracji. 25 lat inicjatywy OSPAR w APS"

23-11-2021

2 grudnia 2021 r. odbędzie się Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa poświęcona fenomenowi festiwalu OSPAR.

„OSPAR” organizowany nieprzerwanie od 1996 roku w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej jest przedsięwzięciem w pełni integracyjnym, ukazującym kreatywność kulturotechniki pracy opiekuńczo-wychowawczej i arteterapii. Ma charakter festiwalu o wymiarze ogólnopolskim. Prezentuje osiągnięcia artystyczne osób z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży z placówek specjalnych, poprawczych, opiekuńczych, wychowawczych. Scena OSPAR umożliwia integrację, pozytywną rywalizację na polu artystycznym oraz daje szansę bezpośredniego nagrodzenia wykonawców oraz ich opiekunów za wspólny trud i wkład pracy. Ze względu na swój niepowtarzalny charakter jest największą i najdłużej organizowaną tego typu imprezą w Polsce.

W imieniu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej, Koła Naukowego Pracy Socjalnej „pozyTYw" oraz Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół APS zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej "Kreatywność w integracji. 25 lat inicjatywy OSPAR w APS", której celem jest próba interdyscyplinarnego spojrzenia na „kreatywność w integracji”, ocena dotychczasowych doświadczeń praktycznych i koncepcji teoretycznych oraz nakreślenie możliwych kierunków ich rozwoju. 

Konferencja będzie spotkaniem twórczym Społeczności OSPAR. Intencją organizatorów Konferencji jest stworzenie możliwości pogłębienia wiedzy, wymiany doświadczeń i zaprezentowania dobrych praktyk, jak też podsumowania dotychczasowej już 25-letniej historii przedsięwzięcia. 


Zapraszamy wszystkie osoby, którym idee wspólnego przedsięwzięcia OSPAR oraz zagadnienia kreatywności, integracji, „kreatywnej integracji”, roli nauczycieli, instruktorów, wychowawców, opiekunów są bliskie ze względu na realizację praktycznych poczynań opiekuńczo-wychowawczych, terapeutycznych, zainteresowania naukowe i naukowo-badawcze, ciekawość poznawczą.

Zapraszamy praktyków i teoretyków, wykładowców, przedstawicieli placówek opiekuńczo-wychowawczych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych i poprawczych, przedstawicieli służb społecznych, organizacji pozarządowych oraz studentki i studentów. Zapraszamy również absolwentów wszystkich typów.

 

Udział w Konferencji

  • Tytuły i abstrakty wystąpień prosimy przesyłać na adres e-mail - msedzicki@aps.edu.pl 

Miejsce

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
    Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40, budynek C, aula B
  • Wejście on-line - Teams

Termin

  • 2 grudnia 2021 r., godz. 10:00-17:00

Materiały

 

Plakat Konferencji

 

 

 

Udostępnij:

Wydrukuj