EN

Strona główna Aktualności KOMUNIKAT - stan zagrożenia epidemicznego

KOMUNIKAT - stan zagrożenia epidemicznego

01-07-2020

KOMUNIKAT nr 2/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 marca 2020 r

w nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Rzeczpospolitej Polskiej, oraz narastającej liczby stwierdzonych zakażeń wirusem COVID-19 na terenie m.st. Warszawy wprowadzam do odwołania następujące zasady dotyczące funkcjonowania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

  1. Biura administracji APS, w tym Biuro Spraw Studenckich - nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik biura może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Pracowników biur w miarę możliwości obowiązuje praca zdalna. W przypadku jeżeli obecność pracownika na miejscu jest niezbędna, kierownik biura organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące, przy czym o ile to możliwe na osoby dyżurujące powinny być wyznaczone osoby w wieku poniżej 60 roku życia i nie obciążane udokumentowanymi  chorobami przewlekłymi lub o osłabionej odporności.
  4. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej oraz wskazanym numerem telefonu.
  5. Na stronie internetowej Akademii należy umieścić informacje o pełnionych dyżurach oraz sposobie załatwiania spraw.
  6. Zobowiązania, takie jak wynagrodzenia i stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami.
  7. Dokumenty, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania można przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Pracownicy powinni dołożyć starań aby podpisy i pieczątki na dokumentach były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z procedurami  obowiązującymi w Akademii.
  8. Wejścia do budynków Akademii zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
  9. Wszystkie placówki gastronomiczne w budynkach Akademii zostają zamknięte do odwołania.
  10.  Wszelkie informacje o ewentualnych problemach w funkcjonowaniu Akademii powinny być niezwłocznie kierowane do zespołu koordynacyjnego na adres e-mail: koronawirus@aps.edu.pl

Rektor APS
prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

wersja w PDF >

Jeżeli dana jednostka nie wskazała dyżuru sprawy realizowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontakt do wybranych jednostek APS >

Aktualności

01-07-2020

Rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia z Logopedii

Rozpoczynamy rozmowy kwalifikacyjne na Podyplomowe Studia Logopedii nr 19. I tura rozmów odbędzie się 03.07.20 r. w godzinach 9.00 – 12.00 z wykorzystaniem aplikacji Teams, II tura rozmów odbędzie się…
25-06-2020

Insygnia władzy rektorskiej dla Rektor Elekt dr hab. Barbary Marcinkowskiej, prof. APS

Podczas XLI zwyczajnego posiedzenia Senatu, które odbyło się 24 czerwca 2020 r. Rektor prof. dr hab. S. M. Kwiatkowski przekazał insygnia rektorskie Rektor Elekt dr hab. Barbarze Marcinkowskiej, prof.…
19-06-2020

Apel o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących w przestrzeni publicznej

Prezentujemy apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich o zaniechanie wypowiedzi stygmatyzujących jakiekolwiek osoby lub grupy społeczne oraz stanowisko Kolegium Rektorskiego Akad…