EN

Strona główna Aktualności KOMUNIKAT - stan zagrożenia epidemicznego

KOMUNIKAT - stan zagrożenia epidemicznego

08-04-2020

KOMUNIKAT nr 2/2020 Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej z dnia 16 marca 2020 r

w nawiązaniu do wprowadzonego 13 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Rzeczpospolitej Polskiej, oraz narastającej liczby stwierdzonych zakażeń wirusem COVID-19 na terenie m.st. Warszawy wprowadzam do odwołania następujące zasady dotyczące funkcjonowania Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej:

  1. Biura administracji APS, w tym Biuro Spraw Studenckich - nie przyjmują interesantów. W wyjątkowych sytuacjach kierownik biura może wyrazić zgodę na przyjęcie danego interesanta, z zachowaniem zasad podanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
  2. Sprawy należy załatwiać za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Pracowników biur w miarę możliwości obowiązuje praca zdalna. W przypadku jeżeli obecność pracownika na miejscu jest niezbędna, kierownik biura organizuje dyżury i wyznacza osoby dyżurujące, przy czym o ile to możliwe na osoby dyżurujące powinny być wyznaczone osoby w wieku poniżej 60 roku życia i nie obciążane udokumentowanymi  chorobami przewlekłymi lub o osłabionej odporności.
  4. Osoby pracujące zdalnie w godzinach pracy wykonują swoje obowiązki zgodnie z poleceniami kierownika i są dostępne pod adresami poczty elektronicznej oraz wskazanym numerem telefonu.
  5. Na stronie internetowej Akademii należy umieścić informacje o pełnionych dyżurach oraz sposobie załatwiania spraw.
  6. Zobowiązania, takie jak wynagrodzenia i stypendia, są realizowane zgodnie z harmonogramami.
  7. Dokumenty, które wymagają złożenia podpisów, do odwołania można przesyłać jako skany (PDF) lub zdjęcia (JPG). Pracownicy powinni dołożyć starań aby podpisy i pieczątki na dokumentach były wyraźne. Wersje papierowe tych dokumentów należy przesyłać zgodnie z procedurami  obowiązującymi w Akademii.
  8. Wejścia do budynków Akademii zostają ograniczone do niezbędnego minimum.
  9. Wszystkie placówki gastronomiczne w budynkach Akademii zostają zamknięte do odwołania.
  10.  Wszelkie informacje o ewentualnych problemach w funkcjonowaniu Akademii powinny być niezwłocznie kierowane do zespołu koordynacyjnego na adres e-mail: koronawirus@aps.edu.pl

Rektor APS
prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski

wersja w PDF >

Jeżeli dana jednostka nie wskazała dyżuru sprawy realizowane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Aktualności

08-04-2020

Zdrowia, spokoju, optymizmu

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składamy całej Społeczności Akademickiej oraz naszym Bliskim, Przyjaciołom, Znajomym życzenia zdrowia, spokoju i optymizmu.
08-04-2020

Jak dbać o odporność psychiczną w czasie pandemii COVID-19?

Zapraszamy do obejrzenia nagrania webinaru poprowadzonego przez dr n. med. Magdalenę Gawrych z Zakładu Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego Instytutu Psychologii
03-04-2020

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich stanowczo sprzeciwia się tym działaniom zwiększającym zagrożenie dla zdrowia i życia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie.