EN

Strona główna Aktualności Jego wysokość dziecko

Jego wysokość dziecko

12-01-2021

Zapraszamy do lektury publikacji pod redakcją naukową dr Beaty Roli poświęconej dookreśleniu pojęć związanych z kształtowaniem się narcystycznej ścieżki rozwoju osobowości u dzieci.

 

Opisane zagrożenia i wyzwania z tym związane, koncentrują się głównie na perspektywie pedagogicznej. Autorzy mają bowiem przekonanie, że opiekunowie, wychowawcy i rodzice mogą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu u dzieci cech niekorzystnych rozwojowo. Podręcznik został napisany z myślą o studentach i nauczycielach, których wiedza w tym obszarze jest niezbędna do organizacji procesu wspomagania rozwoju, wychowania, edukacji oraz terapii dzieci przejawiających trudne zachowania, w tym o charakterze narcystycznym.

 

W recenzji dr. hab. Stefana T. Kwiatkowskiego, prof. ChAT  czytamy:

- Trudno wyobrazić sobie udzielanie skutecznej pomocy dzieciom i ich opiekunom (głównie rodzicom i nauczycielom) bez interdyscyplinarnych odwołań, przede wszystkim do psychologii i pedagogiki. Analiza dostępnej literatury przedmiotu upoważnia do stwierdzenia, że mimo powagi problemu wciąż mamy do czynienia z niedostatkiem rzetelnych opracowań naukowych w tym zakresie. Dlatego też, patrząc z tej perspektywy, należy z uznaniem przyjąć próbę interdyscyplinarnego ujęcia kwestii narcyzmu podjętą przez zespół Autorów pracujących pod kierunkiem Beaty Roli. Zredagowana przez Nią książka pt. Jego wysokość dziecko stanowi niewątpliwie bardzo istotny wkład do rozpoznania współczesnego, wieloaspektowego i wielowymiarowego spojrzenia na podjęty problem, tym samym wypełniając istniejącą w tym obszarze lukę. Prezentowane treści charakteryzuje wysoki poziom merytoryczny oraz wyraźna dbałość o łączenie teorii z praktyką – o umiejętne przenoszenie psychopedagogicznych koncepcji odnoszących się do narcyzmu do obszaru rozwiązań metodycznych związanych ze wspomnianymi już prewencją i terapią. Jestem przekonany, że oddawana do rąk Czytelników książka przyczyni się do znacznie lepszego niż dotychczas zrozumienia istoty problematyki narcyzmu przez szerokie grono odbiorców – studentów, nauczycieli różnych typów szkół, wykładowców akademickich, a także, co niezwykle ważne, rodziców i innych osób znaczących dla dziecka.

 

Więcej o publikacji, w tym do pobrania "Rozdział 3. Jestem piękny i uroczy, popatrzcie w moje oczy" autorstwa Agnieszki Gąstoł
na stronie wydawnictwa Difin - więcej >>.

Zapraszamy do lektury.

 

 

Aktualności

12-01-2021

Greencoin i Green Heat - nowe zielone projekty w Akademii

Z nowym rokiem rozpoczynamy dwa międzynarodowe projekty finansowane przez NCBiR. A dlaczego zielone?
12-01-2021

Wtorkowe warsztaty relaksacyjne dla społeczności Akademii

W Nowym Roku wznawiamy spotkania on-line, podczas których uczymy się technik redukujących stres. Zapraszamy zarówno studentki i studentów jak i wszystkie osoby pracujące a Akademii.
08-01-2021

Projekt ERICA - przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

Rozpoczynamy kolejny rok prac w ramach międzynarodowego projektu badawczo-aplikacyjnego nad programem szkoleniowym mającym na celu przeciwdziałanie przemocy doświadczanej przez dzieci w rodzinie.