Jak skutecznie publikować w... "Przeglądzie Badań Edukacyjnych"?

08-09-2021

Już dziś zapraszam na zdalne spotkanie w "Ogrodzie nauki IP", którego gośćmi będą członkowie zespołu redakcyjnego "Przeglądu Badań Edukacyjnych" - prof. dr hab. Krzysztof Rubacha i dr hab. Violetta Kopińska. Spotkanie odbędzie się w dniu 20 września 2021, w godz. 12.00-13.00, z wykorzystaniem aplikacji Teams.

"Przegląd Badań Edukacyjnych" to półrocznik wydawany od 2005 roku przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, którego punktacja w aktualnej wersji listy czasopism MEiN wynosi 70 p. Profil tematyczny czasopisma jest niezwykle interesujący dla środowiska pedagogów - na jego łamach ukazują się głównie raporty i wyniki badań nad procesami edukacyjnymi. Jak informuje redakcja czasopisma, stanowi ono "naukowe forum wymiany wyników prowadzonych badań i źródło wzorców pracy badawczej. Nastawienie na metodologiczne aspekty działalności badawczej ma do spełnienia dwie funkcje: motywowanie do podejmowania nowych problemów badawczych oraz definiowanie standardów w tej dziedzinie."

Tematem rozmowy w trakcie naszego spotkania będzie proces publikacyjny widziany z perspektywy redakcji czasopisma oraz kwestie najistotniejsze dla autorów/autorek: Jak zadbać o wysoki poziom składanych do redakcji artykułów? Jakich błędów unikać? Jak korzystać z opinii recenzentów?

Do udziału w spotkaniu zachęcam szczególnie te osoby z grona pracowników/pracowniczek, które dopiero rozpoczynają swoją naukową drogę i poszukują wskazówek na temat działalności publikacyjnej.

Zapraszam do zapoznania się ze stroną czasopisma: http://www.pbe.umk.pl/

Dyrektor Instytutu Pedagogiki
dr hab. Danuta Uryga, prof. APS

Udostępnij:

Wydrukuj