Interdyscyplinarne badania w działaniu dla zdrowia publicznego

16-04-2021

Dzięki dotacji Komisji Europejskiej rozpoczynamy 3-letnie badania, w wyniku których zostaną uruchomione w kilku krajach Europy aplikacje do samooceny dobrostanu. Projektem kieruje dr Piotr Toczyski.
Dr Piotr Toczyski, kierownik Zakładu Socjologii Mediów i Komunikacji Społecznej APS, zrealizuje trzyletnie badanie w działaniu na rzecz zdrowia publicznego, finansowane ze środków 3rd Health Programme Komisji Europejskiej. Celem projektu jest stworzenie i uruchomienie w kilku krajach Europy internetowych aplikacji służących użytkownikom do samooceny własnego dobrostanu oraz przeprowadzenie wielopoziomowych interwencji na rzecz publicznego zdrowia psychicznego.
W Polsce interaktywna aplikacja będzie towarzyszyć wdrożeniu w wybranych społecznościach czteropoziomowego modelu interwencji na rzecz profilaktyki i pomocy psychologicznej. Prace dziesięciu konsorcjantów z różnych krajów koordynować będzie biuro pozarządowego europejskiego aliansu przeciw depresji mieszczące się w uniwersyteckim szpitalu we Frankfurcie nad Menem. Dr Piotr Toczyski pełni w konsorcjum rolę głównego krajowego badacza (PI, czyli "principal investigator") i lidera w międzynarodowej części poświęconej tworzeniu nowych narzędzi internetowych. Łączny budżet projektu wynosi ponad 1,97 mln euro, z czego polski wycinek to równowartość ponad miliona złotych. Fundusz ten jest drugim największym grantem na badania ze środków zewnętrznych, który trafia do Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Więcej szczegółowych informacji o projekcie i realizatorach podamy już w maju br.

 

Zdjęcie dr. Piotra Toczystkiego

Informacja liderze grantu: Dr Piotr Toczyski jest z wykształcenia psychologiem i socjologiem, mocno zakorzenionym naukowo także w pedagogice. Magisterium uzyskał na Wydziale Psychologii UW, badając pod kierunkiem prof. dr. hab. Janusza Grzelaka potencjał przekazu medialnego w łagodzeniu konfliktów społecznych. Studia psychologiczne uzupełnił dwustopniową kwalifikacją podyplomową z pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej przyznaną po dwuletnim szkoleniu praktycznym w Instytucie Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Jest członkiem PTP i certyfikowanym superwizorem rocznych staży wchodzących w zawód psychologów, którzy dążą do uzyskania europejskiego certyfikatu EuroPsy, poświadczającego wykonywanie zawodu psychologa według standardu europejskiej federacji towarzystw psychologicznych EFPA. Doktorat z socjologii uzyskał w Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN), a doświadczenie naukowe zdobywał na stypendiach i stażach w Niemczech, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych oraz jako promotor trzydziestu internetoznawczych prac magisterskich w Collegium Civitas. Był przez trzy lata głównym specjalistą do spraw badań w laboratorium interaktywnych technologii państwowego instytutu badawczego. Od 2008 roku jest związany z Akademią Pedagogiki Specjalnej, gdzie kieruje samodzielnym zakładem mediów i komunikacji społecznej oraz powiązaną z nimi specjalnością dyplomową w Instytucie Filozofii i Socjologii APS.

Dr Piotr Toczyski publikuje na łamach książek i czasopism wydawanych między innymi pod prestiżowymi szyldami Springera, Palgrave Macmillan, Association for Computing Machinery, Frontiers Media.

Wspólnie z prof. Andrzejem Jaczewskim, nestorem polskiej pedagogiki i współautorem pierwszych w Polsce badań nad zachowaniami samobójczymi ludzi w wieku rozwojowym, przeprowadził ośmioletnie internetoznawcze badanie w działaniu na temat inkluzji cyfrowej seniorów. Wpływ społeczny tego badania przejawiał się w pół tysiąca opublikowanych w internecie tekstów profesorskich, które przyciągnęły 2 miliony wizyt internautów i ponad 9 tys. razy skłoniły ich do twórczego skomentowania treści w cyfrowym dialogu między pokoleniami.

Dr Toczyski ma wieloletnie doświadczenie zarządcze z polskiego i międzynarodowego sektora pozarządowego. Był prezesem organizacji działającej na rzecz twórczej edukacji medialnej prowadzonej w warunkach doświadczenia zespołowego, finansowanej między innymi z funduszy ambasad Holandii, Stanów Zjednoczonych oraz programu Komisji Europejskiej. Pełnił także funkcję członka zarządu w europejskiej organizacji nowego pokolenia twórców mediów i praktyków komunikacji społecznej z siedzibą w Brukseli, finansowanej bezpośrednio z funduszy Komisji Europejskiej. Przez siedem lat pracował w sektorze prywatnym, zajmując stanowisko samodzielnego analityka rynku w medialnej spółce giełdowej. Odpowiadał za dziesiątki projektów badawczych, stałych i ad hoc, wspierających rozwój nowych produktów internetowych. Współtworzył rynkowy standard badania odwiedzalności witryn i aplikacji internetowych. Ukończył także wyjazdowy program rozwoju dla liderów w kanadyjskiej Ivey Business School. Często gości na antenie Radia Tok FM. Ukończył podyplomowe studia z technik relaksacyjnych dla instruktorów jogi w warszawskiej AWF.

Kontakt: ptoczyski@aps.edu.pl

Udostępnij:

Wydrukuj