III Mazowieckie Forum Samopomocy Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego

23-11-2021

Trwają zapisy do udziału w Forum, które w tym roku odbędzie się 2 grudnia i dotyczyć będzie działalności ruchów samopomocowych ze szczególnym uwzględnieniem twórczości osób chorujących psychicznie oraz doradców ds. zdrowienia.

Podczas Forum zaprezentowane zostaną również wyniki pierwszej ewaluacji pilotażowego projektu pn. "Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”. 

W programie Forum planowane są wykłady, warsztaty i konsultacje. Wśród prelegentów i prelegentek usłyszymy m.in. dr. hab. Pawła Bronowskiego, prof. APS z Instytutu Psychologii APS, dr Monikę Masłoń z Instytutu Edukacji Artystycznej APS oraz naszych przyjaciół z Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP - Agnieszkę Ejsmont, Krzysztofa Pawłowskiego.

 

Ramowy harmonogram konferencji

 • 08:30-09:00  Rejestracja uczestników, kawa powitalna
 • 09:00-09:15  Rozpoczęcie konferencji: wystąpienie władz Samorządu Województwa Mazowieckiego
 • 09:15-09:45  Wystąpienie: Wyniki ewaluacji zadania publicznego: „Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami otępiennymi, w tym choroba Alzheimera”
  – mgr Regina Skiba, Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych
 • 09:45-10:15  Wystąpienie: Kurs "Doradcy ds Zdrowienia"  - nowe możliwości edukacyjne dla osób z doświadczeniem kryzysu
  psychicznego           
  – dr hab. prof. Paweł Bronowski – Akademia Pedagogiki Specjalnej, Instytut Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • 10:15-10:45  Wystąpienie: Kryzys, twórczość a zasoby w procesie zdrowienia
  – Agnieszka Ejsmont, Krzysztof Pawłowski, Grupa Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP
 • 10:45-11:15  Wystąpienie: Twórczość osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego: wirtualna wystawa „Twórczy trop”. Nowe możliwości
  – dr Monika Masłoń Instytut Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej
 • 11:15-11:30 Przerwa kawowa
 • 11:30-12:00 Wystąpienie: Chad’owy artysta to niezła asysta
  – Julita Małecka, doradczyni ds. zdrowienia
 • 12:00-12:30  Wystąpienie: Wokół kluczowych dylematów podejścia service users involevment w obszarze zdrowia psychicznego
  – dr hab. prof. Hubert Kaszyński – Uniwersytet Jagielloński
 • 12:30-14:30  Warsztaty: Skuteczne metody wspierania seniorów – Regina Skiba; Metody wsparcia w okresie pandemii – Agnieszka Ejsmont, Krzysztof Pawłowski, Paweł Bronowski; Kodeks etyczny aktywności samopomocowej – Hubert Kaszyński; Jak skutecznie pomagać osobom z choroba afektywna dwubiegunowa? – Julita Małecka; Pomoc psychologiczna dla seniorów w okresie pandemii - Wojciech Lenart
 • 14:30-15:30 Podsumowanie konferencji
 • 15:30-16:30 Zakończenie konferencji – obiad

Udział w Forum jest bezpłatny.

Miejsce

Rejestracja

 • Zapisy przyjmowane są do 26.11.2021 r. za pośrednictwem formularza

Ważne: Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Osobom zakwalifikowanym przesłany zostanie e-mail potwierdzający uczestnictwo w konferencji.
Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zapewnia uczestnikom konferencji wyżywienie oraz materiały konferencyjne. Rejestracja na konferencję jest równoznaczna z posiadaniem przez uczestnika paszportu covidowego (Unijny Certyfikat Covid) oraz z wyrażeniem zgody na weryfikację posiadania tego paszportu przez organizatora w dniu konferencji.

Więcej informacji

Więcej informacji uzyskamy na stronie Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

 

Przypominamy przy okazji o ogólnie dostępnej wirtualnej wystawie pt. "Twórczy TROP" , która powstała dzięki pracy interdyscyplinarnego zespołu Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej oraz Grupy TROP prezentującej sztukę członków i członkiń Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP.

 

Plakat III Mazowieckiego Forum Samopomocy

 

zaproszenie w PDF 

 
Udostępnij:

Wydrukuj