Dni adaptacyjne i szkolenia z zakresu zdalnej edukacji

22-09-2021

Zapraszamy Kandydatów i Kandydatki na studia w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej roku akademickim 2021/2022 do udziału w dniach adaptacyjnych.

Drogie Kandydatki i Drodzy Kandydaci zapraszamy Was do udziału w dniach adaptacyjnych. Prosimy pamiętajcie, że udział w dniach adaptacyjnych jest obowiązkowy dla wszystkich przyjętych na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich. Poniżej prezentujemy terminy, miejsca oraz szczegółowy program.

Studia stacjonarne: I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich


Termin:
30 września 2021 (czwartek)

Miejsce: APS ul. Szczęśliwicka 40; budynek C: parter aula A i B oraz I piętro aula C

Porządek zajmowania miejsc w poszczególnych aulach

 • Aula A – kierunki studiów: psychologia, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, socjologia
 • Aula B – kierunki studiów: pedagogika specjalna
 • Aula C – kierunki studiów: pedagogika, pedagogika zdolności i informatyki, logopedia, praca socjalna, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Program dnia adaptacyjnego

9:00-9:30

 • Informacje dotyczące funkcjonowania i jakości kształcenia w Akademii

9:30-10:00

 • Wprowadzenie do kształcenia zdalnego (korzystanie z pakietu Office 365, platforma e-learningowa)

10:00-10:45

 • Informacje Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
 • Informacje Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Szkolenie biblioteczne

10:45-11:30

 • Szkolenie z zakresu praw autorskich
 • Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studentów

17.00

Spotkanie w aplikacji Teams studentów kierunku z dyrekcją Instytutu i doradcami studentów - prezentacja kierunku i Instytutu odpowiedzialnego za kierunek oraz doradców studentów

Uwaga! Rozdawanie Elektronicznych Legitymacji Studenta - studia stacjonarne >> link do pliku

Studia niestacjonarne: I rok studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich


Termin:
2 października 2021 (sobota)

Miejsce: APS ul. Szczęśliwicka 40; budynek C: I piętro aula C

Program dnia adaptacyjnego

8:00-8:30

 • Informacje dotyczące funkcjonowania i jakości kształcenia w Akademii
 • Prezentacja kierunku i Instytutu odpowiedzialnego za kierunek oraz doradców studentów

8:30-9:00

 • Wprowadzenie do kształcenia zdalnego (korzystanie z pakietu Office 365, platforma e-learningowa)

9:00-9:45

 • Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studentów
 • Informacje Kierownika Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Szkolenie biblioteczne

9:45-10:15

 • Szkolenie z zakresu praw autorskich

 

Studia stacjonarne: I rok studiów drugiego stopnia


Termin:
30 września 2021 (czwartek) godzina 18.00

Miejsce: spotkanie w aplikacji Teams

18.00-18.40 - część 1

 • Informacje dotyczące funkcjonowania i jakości kształcenia w Akademii
 • Informacje dotyczące kształcenia zdalnego w Akademii
 • Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studentów
  Link do spotkania w części 1

18:40-19:15 - część 2

Prezentacja kierunku i Instytutu odpowiedzialnego za kierunek oraz doradców studentów

 

Studia niestacjonarne: I rok studiów drugiego stopnia


Termin:
1 października 2021 (piątek) godzina 18.00

Miejsce: spotkanie w aplikacji Teams

18.00-18.40 - część 1

 • Informacje dotyczące funkcjonowania i jakości kształcenia w Akademii
 • Informacje dotyczące kształcenia zdalnego w Akademii
 • Wystąpienie przedstawicieli Samorządu Studentów

Link do spotkania w części 1

18.40-19.15 - część 2

Prezentacja kierunku i Instytutu odpowiedzialnego za kierunek oraz doradców studentów

Uwaga! Rozdawanie Elektronicznych Legitymacji Studenta - studia niestacjonarne >> link do pliku

 

Udostępnij:

Wydrukuj