Festiwal Inowacji i Inicjatyw Pedagogicznych na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością

 Fiipron 2016 1
Dr Grażyna Walczak reprezentująca Towarzystwo Absolwentów i Przyjaciół APS oraz Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej dokonała otwarcia konferencji.

  Fiipron 2016 2

dr Marianna Marek-Ruka "Kreatywność w edukacji osób z niepełnosprawnością w ujęciu prof. Marii Grzegorzewskiej" (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

 Fiipron 2016 3
prof. Jarosław Michalski "Nauczyciel i twórczość" (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

 Fiipron 2016 8
prof. Hanna Żuraw "Wieloaspektowość udziału osób z niepełnosprawnością w zajęciach artystycznych" (PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej)

Fiipron 2016 9 
mgr Justyna Juszczak "Wieloaspektowość udziału osób z niepełnosprawnością w zajęciach artystycznych" (PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej)
 Fiipron 2016 10
mgr Paweł Leśniewski "Wieloaspektowość udziału osób z niepełnosprawnością w zajęciach artystycznych" (PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej)

 Fiipron 2016 11
dr Aleksandra Chmielnicka-Plaskota "Terapie ekspresyjne w arteterapii" (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)

Zebrani z uwagą słuchali wykładów sesji plenarnej.

Fiipron 2016 4Fiipron 2016 7Fiipron 2016 6Fiipron 2016 5

W przerwie kawowej uczestnicy konferencji mogli obejrzeć materiały zaprezentowane przez Ośrodki na stolikach i w swobodnej rozmowie wymienić doświadczenia.

Fiipron 2016 12Fiipron 2016 13Fiipron 2016 15Fiipron 2016 16Fiipron 2016 17Fiipron 2016 18

Prezentacje twórczych inicjatyw uczestników

Fiipron 2016 19
dr Agnieszka Górska reprezentująca Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Fiipron 2016 20
Bożena Sirko  reprezentująca Zespół Szkół Specjalnych nr 95 w Warszawie
Fiipron 2016 21
Katarzyna Nowicka-Grajda reprezentująca Zespół Szkół Specjalnych nr 95 w Warszawie

Fiipron 2016 22
Magdalena Pintele, Magdalena Kostrzewa
 oraz Dariusz Lelonek reprezentujący Specjalny Ośrodek Wychowawczy "Dom dla Chłopców" w Częstochowie 

Fiipron 2016 23
Lucyna Kortus, Justyna Kościuk, Edyta Opała oraz Monika Wojtkowiak reprezentujące Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi

Fiipron 2016 24Fiipron 2016 25
Magda Kornacka reprezentująca Gabinet Terapii Pedagogicznej BIALCZANSKI.PL, Ewa Bielecka-Nowakowska reprezentujaca Centrum Terapii i Rozwoju LOGOLEKCJE oraz Piotr Krawczyk reprezentujący Wytwórnię Aplikacji Mobilnych eduJA.

Fiipron 2016 26
Monika Solis reprezentująca Zespół Szkół Specjalnych nr 98 w Warszawie

Fiipron 2016 27
Iwona Piastowska, Joanna Kucharska oraz Olimpia Zagraba reprezentujące Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabo Słyszących w Warszawie.

 Fiipron 2016 29

Prezentacjom z zainteresowaniem przysłuchiwał się gość Manabu Kuroda z Uniwersytetu Ritsumeiken w Kioto z prof. Ewą Marią Kuleszą z Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz Barbarą Chróściak członkinią Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół APS w Warszawie.