SPOTKAJMY SIĘ ZNÓW WSZYSCY RAZEM NA SZCZĘŚLIWICKIEJ 40!

95-lecie PIPS – WSPS - APS

  

W ramach jubileuszowych uroczystości 26 maja 2017 r. odbędzie się

  ZJAZD ABSOLWENTÓW  PIPS -  WSPS - APS

pod honorowym patronatem J.M. Rektora APS prof. zw. Stefana Kwiatkowskiego

 

Zjazd będzie okazją do przypomnienia historii Uczelni jak również poznania perspektywy jej rozwoju. Przesłaniem naszego spotkania będzie refleksja nad możliwościami działań Uczelni na rzecz niepełnosprawnych przy uwzględnieniu doświadczeń i inicjatyw uczestników zjazdu.

Ramowy program zjazdu w dniu 26 maja 2017 r.

  • Rejestracja
  • Udział w uroczystym posiedzeniu Senatu APS
  • Przerwa
  • Ciąg dalszy udziału w uroczystościach ogólnouczelnianych
  • Sesja  plenarna Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół APS /charakter sprawozdawczo-wyborczy/
  • Zwiedzanie Uczelni – „odszukajmy stare i poznajmy nowe kąty”
  • Spotkanie towarzyskie – uroczysta kolacja

Wpisowe Zjazdu wynosi 60 zł, a udział w spotkaniu towarzyskim (kolacja w restauracji) 120 zł. Opłatę prosimy wpłacić na konto Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół APS do dnia 5 maja 2017 r. z dopiskiem: ZJAZD ABSOLWENTÓW na nr konta 13 1240 3321 1111 0010 3173 5141

Ze względu na  konieczność załatwienia wielu spraw związanych z organizacją Zjazdu uprzejmie prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia tradycyjnej (wersja do wypełnienia po wydrukowaniu lub do edycji) i możliwie szybkie (najpóźniej do 5 maja 2017 r.) odesłanie jej na adres: 

KOMITET ORGANIZACYJNY ZJAZDU ABSOLWENTÓW (Grażyna Walczak)
Akademia Pedagogiki Specjalnej
02-353 Warszawa, ul. Szczęśliwicka 40,
fax (0-22) 822-57-71
lub wypełnienie elektronicznego zgłoszenia udziału w Zjeździe.

Wszelkich dodatkowych informacji o Zjeździe  udzielają:

Katarzyna Korbecka  (e–mail: korbecka@aps.edu.pl)

Grażyna Walczak  (e-mail: grawal20@wp.pl)

                                                   W imieniu Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół  

                                                                    Prezes  Krystyna Zawadzka