Zebrania członków Towarzystwa

Rok 2016

 • 12 czerwca 2016 r. godz. 13:00 pokój 3231 (budynek C, piętro drugie)
 • 02 kwietnia 2016 r. godz. 11:00 pokój 3231 (budynek C, piętro drugie)
 • 23 stycznia 2016 r. godz. 13:00 pokój 3231 (budynek C, piętro drugie)

 

Walne Zebranie Towarzystwa

 • 7 maja 2016 r., sala 3231 (budynek C), godzina 15:00.
  • Uchwała nr 1/2016 - zawarcie porozumienia z uczelnią dotyczące ustanowienia loga Towarzystwa Logo Towarzystwo Aps Luk 1
  • Uchwała nr 2/2016 - nadanie tytułu honorowego członka Towarzystwa mgr Katarzynie Nowak-Zawadzkiej
  • Uchwała nr 3/2016 - nadanie tytułu honorowego członka Towarzystwa mgr Markowi Michalakowi
  • Uchwała nr 4/2016 - zorganizowanie III zjazdu Absolwentów planowanego w maju w dniach obchodów święta uczelni 2017