Dyplomy w języku polskim

Informacja o odbiorze dyplomu znajduje się na indywidualnym koncie w USOS, na głównej stronie


Warunkiem odebrania dyplomu jest złożenie następujących dokumentów:

  • legitymacja studencka
  • poświadczenie likwidacji konta pobierane w bibliotece bezpośrednio przed odbiorem dyplomu!
  • dowód wpłaty za dyplom na kwotę 60 zł – dokonaną na indywidualne konto w USOSweb

Studenci nie objęci systemem USOS dokonują wpłat na konto: BPH SA 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993

OPŁATĘ ZA DYPLOM NALEŻY DOKONAĆ NAJPÓŹNIEJ W DNIU OBRONY

Zdjęcia do dyplomu należy złożyć najpóźniej w dniu obrony w ilości 4 sztuk o rozmiarach 4,5x6,5 cm wykonanych na jasnym tle i bez ramek. Jedną fotografię należy podpisać: imię/imiona, nazwisko oraz data urodzenia.

Absolwenci, którzy ukończyli studia przed 7.10.2005 r. składają 5 szt. fotografii.

ABSOLWENCI, ZAŚWIADCZENIE O OBRONIE BĘDĄ MOGLI OTRZYMAĆ PO
5 DNIACH OD DATY OBRONY W BIURZE DS. IMMATRYKULACJI I SPRAW STUDENCKICH.