Dyplomy w języku angielskim

Absolwent może ubiegać się o wydanie dyplomu w języku obcym (angielskim) (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów).

W tym celu w pokoju 3140 składa następujące dokumenty:

- podanie do Dziekana Wydziału o wydanie dyplomu
- 1 zdjęcie 4,5 x 6,5 cm (identyczne jak w dyplomie języka polskiego)
- dowód wpłaty za wydanie odpisu dyplomu na kwotę 40 zł - wpłaconą na indywidualne konto w USOSweb

- studenci nie objęci systemem USOS dokonują wpłat na konto BPH SA 03 1060 0076 0000 3210 0017 5993